Nyhed

Viruskontrol i farestalden

Med vinteren kommer den øgede risiko for viruscirkulation i farestalden. Det gælder primært PRRS - og influenzavirus. Om efteråret og vinteren har virus de bedste betingelser for overlevelse og spredning fra besætning til besætning. Desuden er der, særligt i ældre staldanlæg, større risiko for viruscirkulation om vinteren pga. dårligere muligheder for at bevare et godt nærmiljø i farestierne med ventilation og varmetilførsel.

Ovenstående understreger vigtigheden af at have fokus på viruskontrol i efterår og vinter. Ud over vaccination er det via dagligt management, man skal kontrollere viruscirkulation. Alt for ofte gøres der en stor indsats for at optimere immuniteten i en besætning, men der gøres for lidt eller forkert i forhold til at nedbringe smittetrykket med intern smittebeskyttelse.  Her er ”De 10 gyldne regler” eller ”McREBEL-reglerne” et uundværligt værktøj.

Med flere modifikationer og i uprioriteret rækkefølge er nedenfor ”De 10 gyldne regler”:

1. Ammesøer laves med så få griseflytninger/håndteringer som muligt
2. Ammesøer laves aldrig senere end 48 timer efter fødsel
3. Lad grisene blive i stierne og undgå unødig håndtering
4. Skift altid kanyle imellem stierne
5. Flyt ikke syge grise
6. Undgå fravænnede grise i farestalden (ingen grise uden en so)
7. Alt ind alt ud på sektionsniveau
8. Ingen sammenblanding af aldersgrupper
9. Ingen kontakt imellem fravænnede grise op til 6 måneders alderen og søer
10. Introduktion af polte via karantæne og forudgående vaccination

Følges disse regler bliver risikoen for viruscirkulation reduceret kraftigt. Dette er således vist i et amerikansk studie, hvor nogle af reglerne blev indført samtidig med at man to gange om måneden monitorerede prævalensen af PRRS-viruspositive grise, der skulle fravænnes. Det primære fokus var ammesøer, og det var ikke alle de 10 listede regler der blev indført. I studiet fulgtes 2 besætninger (Farm A og Farm B), og som det ses, falder prævalensen af viruspositive grise gradvist i ugerne efter, at reglerne er indført (Lyserød farve). Da der på et givent tidspunkt slækkes på disciplinen og reglerne ikke overholdes (Gul farve) stiger prævalensen igen. Efterhånden som der fødes og fravænnes PRRS-virusnegative grise (besætningen bliver PRRS-positiv stabil), genoptages de almindelige procedurer med at lave ammesøer.

Kontrol af virus i farestalden

Dette studie illustrerer elegant og meget simpelt, hvordan man med få faste regler kan kontrollere virus i farestalden. Vaccination kan ikke stå alene, og hvis man vil have succes med at fravænne virusnegative grise, skal vaccination supleres med stram diciplin i farestalden.

Januar 2017, Claus B Larsen
 

HJÆLP?