Nyhed

Vaccination imod Lawsonia intracellularis reducerer udskillesen af Salmonella typhimurium ssp

Fødevareoverført salmonellosis hos mennesker er et globalt problem, som ofte sættes i forbindelse med indtagelse af svinekød. I Danmark har det således ført til både en national handlingsplan og siden et overvågningsprogram baseret blandt andet på serologisk overvågning af kødsaftprøver på slagtekroppe. Klinisk salmonellosis hos grise har de senere år også givet anledning til større bevågenhed. Særligt blandt fravænnede grise har der været en større forekomst af salmonellosis, uden at der har været konstateret en årsagssammenhæng.

I et nyligt publiceret studie er der påvist en reduktion i udskillelsen af Salmonella typhimurium (Salmonella) når grisene er vaccineret mod Lawsonia intracellularis (Lawsonia) forud for en infektion med Salmonella. Studiet er baseret på et kontrolleret challenge-forsøg udført på grise fra samme oprindelsesbesætning, men opstaldet under eksperimentielle forhold.

I forsøget blev grisene inddelt i 5 grupper af 9 stk i hver gruppe:

  1. Challenge med Salmonella (Sal)
  2. Challenge med Salmonella og Lawsonia (Sal Law)
  3. Challenge med Salmonella efter forudgående vaccination imod Lawsonia (Sal Vac)
  4. Challenge med Salmonella og Lawsonia efter forudgående vaccination imod Lawsonia (Sal Law Vac)
  5. Negativ kontrol (Control)

Lawsonia vaccinationen (oral drench) fandt sted da grisene var 21 dage gamle. Challenge med Lawsoniabakterier blev udført 3 uger senere. Challenge med Salmonellabakterier fandt sted 4 uger efter vaccinationen.

Efterfølgende blev alle 5 grupper fulgt ugentligt både på gødningsprøver og serologisk for at overvåge den forventede serokonvertering. I gødningsprøverne blev der lavet en kvantificering af Salmonellaniveauet som udtryk for udskillelsen (se figur).

Kvatificering af Salmonellaniveauet

Resultatet af undersøgelsen var en signifikant reduktion i Salmonellaudskillelsen fra de grise, der forud for challenge med Lawsonia- og Salmonellabakterier, var vaccineret imod Lawsonia.

Med en meget høj prævalens af Lawsonia i svinebesætninger (estimeret  > 90%) vil det være overvejende sandsynligt at de besætninger, der har forhøjede niveauer af Salmonella, samtidigt er inficerede med Lawsonia. Det samme gør sig gældende for besætninger med klinisk salmonellosis. Ifølge forfatterne, er det derfor sandsynligt, at vaccination imod Lawsonia i disse besætninger vil reducere udskillelsen af Salmonella.

Dette er desuden helt på linje med de anbefalinger, der er udstukket fra branchen om at kontrollere andre diarréinducerende lidelser, som led i håndteringen af Salmonella.

(Kilde: Leite L. L., Fernando et al, Nature, Scientific Reports)

Claus B Larsen, marts 2018

HJÆLP?