Nyhed

Vaccination af søer, gylte og polte imod PCV 2

I løbet af de sidste 10 år er vaccination imod Circovirus blevet mere og mere udbredt over hele verden. Således ligger mange lande med en vaccinationsrate på over 90 % idet langt hovedparten af vaccinerne gives til grise lige før eller ved fravænning. I Danmark bliver der nu vaccineret over 65 % af alle grise før eller omkring fravænning. Denne udvikling skal ses i lyset af den større viden om de negative effekter af Circovirus. Dette gælder ikke mindst en mere og mere intensiveret produktionsform uden plads til tab og med krav om reduktion af antibiotika.

Parallelt med den viden der er opnået for Circovirus hos grise i vækst, har man studeret de negative konsekvenser af Circovirus på polte, gylte og søer. Der er indrapporteret talrige case-reports om kliniske problemer med reproduktion, herunder kastninger, øget antal omløbere og reduceret kuldstørrelse. I mange praksis har dette ført til standard procedurer omkring forebyggelse i form af vaccination af alle polte før inseminering og vaccination af alle søer 2 x årligt som massevaccination.

I august 2015 fik Boehringer-Ingelheim derfor godkendt Ingelvac CircoFLEX til vaccination af søer.  CircoFLEX er den første og eneste godkendte vaccine til beskyttelse af søer til reduktion af kliniske symptomer i forbindelse med PCV2-infektioner under drægtighed og laktation. Andre anvendte sovacciner mod Circovirus er godkendt til beskyttelse af afkom – og således ikke beskyttelse af polte, gylte eller søer!

At vaccination mod Circovirus ved søer er effektivt blev påvist af Madson et al i 2009. Her blev der påvist signifikant reduktion af transuterin spredning til fostrene når søerne blev vaccineret med Ingelvac CircoFLEX på dag 28 i drægtigheden.

På IPVS i Dublin 2016 påviste Hernandez et al desuden, at der var en markant reduktion i virusload hos 3 uger gamle diende grise født af søer der var dobbeltvaccineret mod Circovirus i drægtigheden. Reduktionen i virusload var i gennemsnit log 103 uanset lægnummer. Hvorvidt reduktionen skyldtes mindre intrauterin spredning eller mindre smitte fra so til afkom efter faring blev ikke analyseret.

Ifølge Opriesnnig (2009) er der ikke en reduceret effekt af grisevaccination ved anvendelsen af Ingelvac CircoFLEX til søer, sålænge man holder sig indenfor den anbefalede alder på grisene ved vaccination.

Hvis man har besætninger med uforklarlige kastninger, mange dødfødte/svage grise eller for mange omløbere, er forebyggende vaccination af polte og årlige vaccinationer af gylte og søer derfor en overvejelse værd!

Claus B Larsen, august 2016

 

Referencer:
Madson DM et al,.
Clin Vaccine Immunol. 2009 Apr 8. Clin. Vaccine Immunol. Published online ahead of print.

Tanja Opriessnig et al., Veterinay Microbiology 142 (2010) 177-183
Comparison of the effectiveness of passive (dam) versus active (piglet)
immunization against porcine circovirus type 2 (PCV2) and impact of
passively derived PCV2 vaccine-induced immunity on vaccination

VEDLAGTE BILAG/FILER

Produktresume, Ingelvac CircoFLEX

Download
HJÆLP?