Nyhed

Smärtbehandling vid kastration påverkar grisarnas beteende

Vid ESPHM i Prag presenterades en mycket grundlig studie från Kanada om hur beteendet hos spädgrisar påverkas vid kastration om de behandlas med meloxicam samtidigt eller 30 minuter före.

95 smågrisar åldern 6-8 dagar gamla från en forskningsanläggning placerades slumpvis i sex olika behandlingsgrupper.

Tabel 1

 

 

 

Grisarna tränades före försöket i en typ av hinderbana som tog dem till suggan,  och fyra försök tidtogs för att etablera en basnivå för var och en av grisarna.

Inom 1 timme efter basnivå var avslutad samlades grisarna igen och grupp C och F behandlades med Meloxicam.

Grisarna tidtogs åter igen genom hinderbanan 15 minuter före kastrering. Vid kastreringen/sham kastreringen behandlades återstående grisar med 0,08ml/kg koksalt eller meloxicam 5 mg/ml. Kastreringen genomfördes enligt standard. Omedelbart efter kastrering fick grisarna ta sig genom hinderbanan, tidtogs och det upprepades efter 15, 30, 60, 120 och 1440 minuter.

Grupp D, kastrerad och obehandlad, var signifikant långsammare jämfört med sin basnivå vilket indikerar ökad smärta i jämförelse med alla andra grupper vid 15, 30 och 120 minuter. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan meloxicamgrupperna eller mellan meloxicam och den okastrerade gruppen.

Konklusion meloxicambehandling samtidigt med eller 30 minuter före kastrering ökade grisarnas välfärd i denna modell.

Ytterligare en grupp har undersökt hur olika behandlingar i samband med kastration påverkar smärtrelaterat beteende hos spädgrisar, denna gång från Finland.

145 stycken fem dagar gamla spädgrisar delades in i fem olika behandlingsgrupper

• Kastrerad och obehandlad
• Kastrerad och behandlad med meloxicam
• Kastrerad + lokalbedövning med lidocain + meloxicam
• Kastrerad under inhalationsanestesi + meloxicam
• Immunokastrerad

Beteende observationer relaterade med smärta (tex utmattning, huvudskakning, korsade ben, skakande ben, svansviftning, rumpgnuggning och onormal gång) och med social avskärmning som isolering registrerades under 10 minuters perioder 0, 1, och 2 timmar direkt efter kastrering.

Frekvensen av de mest smärtrelaterade beteendena observerade under de första två timmarna efter kastration skiljde inte mellan smärtlindring, lokal eller generell anestesi och obehandlade grisar. Men obehandlade grisar var mer utmattade än de som fått smärtlindring, lokal eller generell anestesi (P < 0.001, P < 0.01, P < 0.05, respektive).

Malin Cerne, Juni 2017

Källa:
Law et al., 2017: Behavioral analysis of piglets treated with Metacam® thirty minutes before and at time of castration. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.
Yun et al., 2017: Alternative treatments in conjunction with castration: Effect on pain behaviour in piglets. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

HJÆLP?