Nyhed

Sammenhæng mellem mavesår og diarré i forhold til daglig tilvækst og foderforbrug hos slagtesvin

Resumé af SEGES meddelelse 1124 udsendt af d. 20.12.2017

I en undersøgelse lavet af SEGES, blev 636 slagtesvin inkluderet for at se, om henholdsvis mavesår og diarré har en negativ indflydelse på daglig tilvækst og foderforbrug og om der er en kønsvarietet. Grisene blev indsat ved 30 kg og blev kønssorteret i 54 stier. Grisenes vægt og foderindtagets mængde blev registreret og vejet i en elektronisk foderstation.

Oversigt over antal grise og antal stier i undersøgelsen

Ved hvert besøg i foderstationen blev der pr. gris registreret: Øremærkenummer, tidspunkt for grisens indgang i foderstationen, tidspunkt for afgang fra foderstationen, grisens vægt samt vægt af forbrugt foder.

Grisene blev leveret til Danish Crown, hvor der blev udtaget maver til mave-USK-undersøgelse. Der blev ligeledes udtaget fæces til undersøgelse for diarré.

Resultaterne viste, at der er en signifikant sammenhæng mellem mavesår og lavere daglig tilvækst hos galtgrisene, jo højere mavesårsscore jo lavere tilvækst. Denne sammenhæng blev ikke fundet hos so grisene. Der blev derimod fundet en signifikant sammenhæng mellem diarré og lavere daglig tilvækst hos begge køn, jo mere diarré jo lavere tilvækst. Resultaterne viste desuden en signifikant sammenhæng mellem diarré og foderforbrug, jo mere diarré, jo højere foderforbrug. Derimod havde forekomst af mavesår ikke en negativ indflydelse på foderforbrug.

En spændende undersøgelse, som er yderst relevant i disse tider med stigende krav til lavere antibiotikaforbrug og højere krav til foderkvalitet og forebyggelse mod sygdomme. Hvis du er interesseret i at læse hele undersøgelsen, er den vedhæftet under denne artikel.

Else Marie Overlund Andersen, februar 2018

 

VEDLAGTE BILAG/FILER

Ved hvert besøg i foderstationen blev der pr. gris registreret: Øremærkenummer, tidspunkt for grisens indgang i foderstationen, tidspunkt for afgang fra foderstationen, grisens vægt samt vægt af forbrugt foder.

Authors: SEGES Svineproduktion Download
Relateret indhold
Lægemidler
17. Oct 2018

Metacam® til kvæg og svin

HJÆLP?