Nyhed

Sammenhæng mellem E. coli serotyper og fimbrietyper

Klassifikation af E. coli kan være vanskelig at overskue, da man traditionelt benytter sig af forskellige diagnostiske metoder som giver et laboratoriesvar, der enten klassificerer serotypen ud fra overfladeantigener O149, O139 mv. eller fimbrietypen F4, F18 mv.

Fimbrier er nødvendige for tilhæftningen til tarmen og både fimbrie og toxin er nødvendige før bakterien er patogen.

Fimbrier

Der findes ikke mange undersøgelser, der viser sammenhængen mellem serotyper og fimbrietyper. Problemet er, at der laves relativt få fimbrieundersøgelser i tilsutning til BU. Det sker stort set kun ved mistanke om ødemsyge.

I en dansk undersøgelse af Frydendahl fra 2002 har man undersøgt 563 E. coli stammer fra pattegrisediarre indsendt fra 4-8 uger gamle grise i perioden 1999-2002. Af disse 563 isolater blev der karakteriseret F4 i 43,8 % og F18 i 39,9% af stammerne.

Distributionen af de enkelte serotyper og fimbrietyper var således:

Frydendahl, 2002

F4 ses i undersøgelsen kun hos O149. Hvor F18 besiddes af både O138, O139, O141, O147, O149 og O157. O149 kan altså besidde både F4 eller F18, men ikke begge fimbrietyper samtidig.

F4 receptorer udtrykkes hos grise fra fødsel. F18-receptoren udtrykkes først fra dag 20 (gælder både F18ac og F18ab). Derfor er F18 den dominerende type ved ikke-spæde grise, hvilket understøttes af indsendelser til IVD i Tyskland i perioden 2013-2015:

Strutzberg-Minder et al. IPVS 2016

Kendskab til de forskellige fimbrietypers forekomst og hyppighed er essentiel i forebyggelsen af E. coli-diarré hos såvel spæde som ældre grise.

Jakob Bagger, oktober 2016

HJÆLP?