Nyhed

Reproduktionsproblemer hos søer

Et veterinært speciale af Morten Jensen og Anne Schultz

Konklusion:

• Signifikant højere forekomst af blærebetændelse i besætninger med lav faringsprocent
• Signifikant flere PCV2 positive søer i besætninger med lav faringsprocent

Undersøgelsen er en case-control undersøgelse af USK repro fra besætninger med henholdsvis høj og lav faringsprocent. Søerne blev ikke slagtet pga. reproduktionsproblemer, men var alle almindelige slagtesøer, som blev undersøgt i projektet.

I casegruppen indgik besætninger med en faringsprocent på 85% eller mindre, og i kontrolgruppen indgik besætninger med en faringsprocent på 90% eller derover. Besætningerne blev udvalgt på baggrund af kvartalsrapporter fra 1. april til 30. juni 2016. I alt indgik 241 urinblærer med kønsorganer fra 12 besætninger spredt over hele Danmark i undersøgelsen. Der var seks besætninger i hver gruppe, 105 organsæt fra kontrolgruppen og 136 organsæt fra casegruppen.

Ved makroskopisk undersøgelse sås en signifikant højere forekomst af blærebetændelse i casegruppen (33%) end i kontrolgruppen (19%). Endometritis blev diagnosticeret som kataral eller purulent og blev fundet hos 41% af søerne i casegruppen og hos 34% af søerne i kontrolgruppen. Forskellen er ikke signifikant. Der var heller ikke nogen signifikant forskel i forekomsten af ovariecyster mellem grupperne.

Forekomst af makroskopiske fund

Ud over den makroskopiske undersøgelse blev der ved PCR undersøgt for PCV2 i lymfeknuder fra uterus, og man fandt signifikant flere positive i casegruppen end i kontrolgruppen.

PCV-2 resultater

Studiet og resultaterne blev præsenteret ved DVHS, november 2017

Malin Cerne, november 2017

Relateret indhold
Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme.

Nyhed

Ny forskning om Circovirus från PCV2 Award 2015

European PCV2 Award delas ut i februari varje år av Boehringer Ingelheim. Upplägget i år är detsamma som tidigare år, tre utvalda forskningsprojekt erhåller 25 000 € vardera. Projekten är utvärderade av en oberoende review board.

HJÆLP?