Nyhed

PRRS områdesanering er mulig ved brug af LCH-modellen og levende svækket vaccine

På DVHS, november 2015 præsenterende svinefagdyrlæge Johannes Dall, Porcus resultater fra en PRRS områdesanering af Horne Land vest for Faaborg.

I alt 2 flow med tilsammen 12 besætninger indgik i projektet, der blev initieret efter at der i årevis havde været problemer med ustabile sohold med aborter, død- og svagfødte grise, samt PRDC ved klima- og slagtesvin. Hidtidige forsøg på at opnå PRRS-stabilitet var ikke lykkedes.

Målsætningen for projektet var frihed for PRRS på Horne Land i løbet af 12 måneder. Der blev anvendt følgende strategi:

  • Positive sobesætninger delsaneredes efter L-C-H-modellen (fyld op, luk, vacciner) med 2 gange blitzvaccination af samtlige avlsdyr
  • Alle slagtesvin i området blev vaccineret med levende svækket PRRS-vaccine i en periode så lang, at der kun fandtes vaccinerede grise i staldene
  • Alle besætninger skulle efterleve de 10 gyldne McRebel-regler
  • Alle besætninger bidrog til vaccineudgiften

En stor udfordring i projektet var, at det ”budgetterede antal grise” skulle produceres i hele perioden. Samtidig var det nødvendigt at ændre flowet og tømme stalde og sektioner efterhånden som der blev produceret negative grise. Et intensivt monitoreringsprogram med månedlige blodprøver blev designet til hver enkelt besætning med henblik på at følge udviklingen i PRRS-status meget tæt og fange eventuelt virus-positive ugehold så tidligt som muligt.
I det ene flow blev der i en længere periode født enkelte viræmiske grise, som holdt smitten i gang i 2 FRATS-stalde, hvorfra der skete videre smitte til en slagtesvinestald.

19 måneder efter projektets start var der fortsat en positiv slagtesvinestald tilbage, som på dette tidspunkt blev totalsaneret for at undgå re-infektion af de omkringliggende besætninger. Således blev Horne Land erklæret PRRS-frit 20 måneder efter 1. blitzvaccination.
Områdesanering er en realistisk mulighed ved hjælp af LCH-modellen, men det kræver først og fremmest en meget omhyggelig planlægning og logistisk styring af grise-flowet. For at dét kan lykkes, er det vigtigt, at der er enighed om mål og midler for alle involverede parter.

Det intensive overvågningsprogram med månedlige blodprøver viste sig at være afgørende med henblik på at fange viræmiske grise/hold så tidligt som muligt så disse grise kan flyttes væk.
En tom stald bør stå klar uden for saneringsområdet til at kunne modtage disse positive ugehold.

Jakob Bagger, januar 2016

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?