Nyhed

PRRS highlights fra Nord Amerikas PRRS Symposium i Chicago, december 2014

Fredagens program var sponsoreret af Boehringer Ingelheim, og temaet for dagens program var:
Efforts in Area Coordinated Disease Control

Joe Conner (Carthage veterinary Service) sammenlignede de igangværende PRRS kontrol og eliminationsprogrammer, med udryddelsen af Aujeszky fra USA. Det tog industrien 13 år at udrydde Aujeszky. Der er væsentlige epidemiologiske forskelle på de 2 virus, der også gør at kontrol og elimination af PRRS er en anderledes udfordring end Aujeszky.
Aujeszky transmitteres primært via respirationsveje og over korte afstande. Overlevelse af virus i miljøet er begrænset. Vaccination er effektivt og det er muligt at skelne vaccinerede fra uvaccinerede dyr. Karantæne og transport restriktioner er effektive foranstaltninger.
PRRS udskilles i kropsvæsker og spredes let med grise og kontaminerede transporter. PRRS virus spredes med aerosoler over store afstande. Virusudskillelsen er langvarig og mange grise udskiller virus i op til 25 – 30 % af den tid de lever. Kontrol og eventuel udryddelse financieres udelukkende of industrien, uden hjælp fra staten.
Alligevel anses de igangværende kontrolprojekter for at være et succesfuldt skridt på vejen til udryddelse af PRRS.  

Andres Perez (University of Minnesota) viste at antallet af nyintroduktioner er faldet markant de sidste 2 år. I USA optræder reinfektioner med PRRS efter et udpræget sæsonmønster.

Kilde 1, Andres Perez

Ugentlige data fra 371 besætninger, som repræsenterer 1,2 mio. søer i 15 stater, viste indtil 2012/13 et typisk epidemiologisk gennembrud fra en basislinje i midterste uge af oktober. I sæsonen 2013/14 skete dette gennembrud 3 uger senere og antallet af nyintroduktioner var på et signifikant lavere niveau end året før. I år (2014) er gennembrud fra basislinjen knap nok sket endnu, her i starten af december. Som årsag til det forsinkede antal af nyintroduktioner angives dels PED og dels den omfattende brug af PRRS MLV i kontrolprogrammerne.
F.eks. er brugen af MLV vaccine i PRRS kontrollen i Nord Øst Illinois steget fra nær 0 % vaccinerede grise i 2009, til > 75 % vaccinerede grise i 2014.

Enrique Mondaca og Erin Lowe (tidligere Johnson) (begge Boehringer Ingelheim PRRS Solution Team USA), viste hvordan Bioportal kan bruges til at beskrive spredningen af PRRS i tid og rum. Bioportal PRRS delen er nu tilgængelig for alle, og Erin viste, hvordan man kan indberette data, og lave udtræk til rapporter.

John Kolb (senior teknisk chef BI-USA) opsummerede resultaterne fra PRRS kontrol i 3 storskala projekter i USA, som involverede hhv. 30.000, 70.000 og 24.000 søer. Alle besætninger var smittede med forskellige heterologe stammer af PRRS type 2. I alle tilfælde var den primære intervention Load-Close-Homogenize, med lukning af besætningen i 147 – 210 dage. Det var mulighederne for, hvor mange ugers polteproduktion, der kunne loades med, der afgjorde længden af load og lukning. Polte og søer blev derefter blitzvaccineret med en type 2 MLV PRRS vaccine 2 gange med 4 ugers mellemrum. Efter L-C-H programmet blev søerne vaccineret 4 gange årligt og grisene blev vaccineret efter fravænning.
Ud over effekten på kontrol af PRRS i besætningerne, var produktionsresultaterne i besætningerne 24 måneder efter starten af programmet forbedret:

Tabel 1

PH Rathkjen (BI-DK) gav et overblik over de foreløbige erfaringer fra en områdesanering på sydvest Fyn. I juni 2013, tog Johannes Dall, Porcus i samarbejde med Boehringer Ingelheim initiativ til at samle svineproducenter fra Horneland. På et historisk møde enedes 8 svineproducenter om at eliminere PRRS type 2 fra 13 besætninger. De sobesætninger der fravænnede PRRS positive grise, gennemgik et fuldt L-C-H program, med dobbelt massevaccination med en MLV PRRS vaccine type 2 af søer, polte og de grise der var til stede i besætningen. Derefter blev der vaccineret grise i 16 uger.  De sobesætninger, der fravænnede negative grise, men havde smitte til slut i klimastalden, tømte de smittede staldafsnit, og grisene blev vaccineret ved indsættelse i slagtesvinestalden, således at der var vaccinerede grise i samtlige slagtesvinestalde i området. 16 måneder efter projektet startede er kun en af de 13 besætninger positive for PRRS. I samme tidsrum er de besætninger, der gennemgik fuldt L-C-H program gået fra < 33 fravænnede grise per årsso til nu > 35 fravænnede grise per årsso.

Load-Close-Homogenize programmet er veletableret som koncept i USA og dette koncept har lige så stille bredt sig til Europa, Sydamerika og Canada. Programmet har vist sig at være et effektivt værktøj til at bringe kontrol og eventuelt eliminere PRRS fra et stort antal besætninger samtidig, ved at ensarte immuniteten i besætningerne, og reducere risikoen fra spredning af virus.

PH Rathkjen, december 2014

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?