Nyhed

Prevalens lungpatogener vid slakt

Vid ESPHM i Prag presenterades två olika studier av prevalensen lungpatogener vid slakt. Den första kommer från Tyskland där mängd, prevalens och kombinationer av olika patogener undersöktes.

220 lungor från 46 olika besättningar med en tidigare historia av respirationsproblem undersöktes. Det vanligaste fyndet var Mycoplasma hyopneumoniae och PCV2, fynden var signifikant högre än för någon annan primär lungpatogen (82,6% och 54,3% resp.).

För de sekundära patogenerna var Pasteurella multocida vanligast med 43,2% av besättningarna positiva. De besättningar med kvantitativt mest Mycoplasma hyopneumoniae var de som inte vaccinerade mot Mycoplasma.

Den andra studien kommer från Holland där man undersökt förekomsten av bakterier i lungvävnad och broncher, från både obduktionsfall och från slakteri.

42 grisar obducerade för lunginflammation samt 51 grisar vid normalslakt togs ut för prov.

Patogena bakterier hittades i 93% av broncher och 43% av lungor hos sjuka grisar. Bland de normalslaktade grisarna fann man patogena bakterier i 61% av broncherna respektive 25% av lungorna. Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica och Haemophilus parasuis var de vanligast förekommande bakterierna. Studien visade en högre andel av både patogena och icke-patogena bakterier i broncher än i lungvävnad, oavsett hälsostatus. Även hos de normalslaktade grisarna hittades oväntat hög procent patogena bakterier.

Malin Cerne, Juni 2017

Källa:
Ueffing et al.,2017: Prevalnce of different lung pathogens at pig slaughterhouses in Germany. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

Valls et al., 2017: Study of the bacterial flora inhabiting the lung and bronchi of pneumonic and slaughter pigs. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

Relateret indhold
HJÆLP?