Nyhed

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus

– dynamics, persistence and genetic characterization in three Danish swine herds following blitzvaccination

I ovenstående veterinære speciale har Josefine Meyer Jørgensen og Sarah Nielsen fulgt 3 besætninger intensivt efter blitzvaccination.

De 3 besætninger havde alle været blitzvaccineret med en vaccine mod PRRSv med henblik på PRRS-elimination af PRRSv, men saneringen var ikke lykkedes, idet de ikke formåede at producere PRRSv-negative 30 kg’s grise til salg.

Formålet med specialet var at undersøge i hvilke dele af produktionen PRRS virus cirkulerede og om de cirkulerende stammer var genetisk forskellige fra den anvendte PRRS vaccine, indikerende manglende dækning af vaccinen eller samtidig/re-infektion med nye PRRS subtyper.

Grise fra besætningerne blev undersøgt, i en tværsnitsundersøgelse, for PRRS virus ved realtime RT-PCR i forskellige aldersgrupper (0, 4, 8 og 12 uger). Analyserne udførtes på blodprøver tonsilsvaber, luftprøver og placenta-navlesnor serum (PUCS). Nogle prøver blev udvalgt til sekventering for at undersøge genetisk variation.

Besætningernes managementrutiner i relation til PRRS elimination (MCRebel mv) blev gennemgået og beskrevet som et observationelt studie (spørgeskema, kliniske registreringer).

Konklusioner:
Ingen af besætningerne fulgte MCRebel fuldstændigt. Baseret på kliniske registreringer havde alle besætninger lav forekomst af symptomer. Alle 3 besætninger var negative ved 0 uger (PUCS + tonsil). Positive blodprøver fandtes i besætning 1 (v 12 uger), besætning 2 (v 8 og 12 uger), samt besætning 3 (v 4, 8 og 12 uger). De nøjagtigt samme poolede tonsil- og blodprøver fandtes PRRS-positive (v 12 uger). Sekventering af cirkulerende virus i de 3 besætninger viste stor lighed med den anvendte PRRS vaccine.

Diskussion:
Specialet bekræfter, at blitzvaccination med en PRRS vaccine effektivt forhindrer vertikal transmission af PRRS virus fra so til gris. Når saneringer ikke forløber tilfredsstillende skyldes det med stor sandsynlighed, at management rutinerne (MCRebel mv.) ikke følges strikt i hhv. farestalde og klimastalde med horisontal smittegang i enkelte staldafsnit til følge. Dermed ligger der i planlægningen af PRRS-saneringen en meget stor pædagisk opgave for den praktiserende dyrlæge, når vigtigheden af MCRebel skal formidles for ejer og staldpersonale.

Jakob Bagger, februar 2017

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?