Nyhed

PCV2 viræmi – en mængde afhængig effekt på daglig tilvækst fra fravænning til slagtning

Joaquim Segalés fra Spanien har i starten af januar publiceret et studie, der undersøger sammenhængen mellem PCV2 virus mængde i blodet og effekten på daglig tilvækst fra fravænning til slagtning.

I det følgende gengives et resumé af undersøgelsen og resultaterne:

Konsekvenserne af PCV2 infektion i svinebesætninger kan være afhængig af forskellige faktorer såsom transmission, virusload, virus genotype, andre infektioner, management, værtsdyrets genetik og immunsystem. Dette studie fokuserer på effekten af virusload i serum på den daglige tilvækst fra fravænning til slagtning.

Oprindeligt blev PCV2 beskrevet som et sygdomsfremkaldene virus, der gav PMWS. En af de diagnostiske kriterier var moderate til høje mængder virus i lymfatisk væv. Som følge deraf er PCV2 i talrige studier blevet udpeget som årsag til sygdommen med referencer fra log 104,7 til log 107,4 genom kopier pr. ml blod. Desuden er PCV2 mængden i blod blevet brugt diagnostisk ifm udbrud af sygdommen.

Efterhånden som vaccination mod PCV2 er blevet mere og mere udbredt, er der beskrevet en ny form for PCV2 infektion, som kaldes ”subklinisk infektion”. En infektion, som formodentligt er den mest udbredte form for PCV2 infektion, men som man ikke ser med det blotte øje. Subklinisk infektion har en sammenhæng med lave til moderate virus mængder og medfører nedsat tilvækst og øget foderforbrug. Da nedsat tilvækst fra fravænning til slagtning også er et tegn ved fulminant PCV2 infektion (dog i en anden sværhedsgrad) anses det for sandsynligt, at virusmængden korrelerer til den nedsatte daglige tilvækst. Denne sammenhæng er undersøgt i dette feltstudie.

To besætninger, der ikke vaccinerer mod PCV 2, blev udvalgt. I begge besætninger var der tilfælde af både fulminant og subklinisk PCV2. Grise fra ialt 117 søer fordelt i to besætninger blev undersøgt ved vejning og virusload i blodet i alderen 3, 9, 15, og 21 uger. Virusmængden blev målt ved en qPCR test og indsat i en graf hvor arealet under kurven (AUC) kunne vise både mængden og varigheden af viræmien. Tre forskellige genetiske racer (Duroc, Landrace, Pietrain samt krydsninger af alle 3) var repræsenteret.

Figur 1

Figur 1: Eksempel på beregning af arelaet under kurven målt ved qPCR som udtryk for mængde og varighed af viræmi.

AUC for de enkelte grise blev kategoriseret som:
< 104,3 Genome copies/ml blod  ”negativ/lav”
 104,3til 105,3 Genome copies/ml blod: ”medium”
>105,3 Genome copies/ml blod: ”høj”

Resultatet viste en klar lineær sammenhæng mellem virusmængde i blodet og nedsat daglig tilvækst. Se figur:

Figur 2

Den gennemsnitlige daglige tilvækst i gruppen med ”høj” virusmængde  var 76,5 gram lavere end gruppen med ”negativ/lav” og 43,6 gram lavere i gruppen med ”medium”  end gruppen med ”neagtiv/lav”.

Med de nuværende kødpriser vil dette tab i tilvækst betyde et tab på ca. 13 € (ca. 100 dkr.) for gruppen med ”høj” virus mængde og ca. 7 € (ca. 50 dkr.) for gruppen med ”medium” virusmængde - for hver produceret eneste gris!

Konklusionen på studiet er, at jo højere virusmængde i blodet hos uvaccinerede grise,  jo lavere daglig tilvækst i hele perioden målt fra fravænning til slagtning. Resultatet understøtter dermed tidligere resultater vedrørende den økonomiske konsekvens af subklininsk PCV2 infektion. Det understøtter desuden de økonomiske fordele ved opstart af effektiv vaccination mod PCV2 i besætninger med subklinisk PCV2.

Januar 2015, Claus B Larsen, BI

Relateret indhold
Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

Nyhed

Opdatering på PCV2 subtyper ved DVHS maj 2015

Foranlediget af en del spørgsmål og tvivl blandt de danske svinedyrlæger i den senere tid havde Lars E. Larsen fra DTU Vet valgt at give en hurtig opdatering på PCV2 subtyper og vaccineeffekt mod de forskellige varianter under Frit Forum til DVHS.

Nyhed

PCV2-vaccination for 150 mio. kr.

PCV2 og vaccination blev behandlet i flere indlæg ved årets svinekongres i Herning. Hovedkonklusionerne var følgende: Der er ikke lavet direkte studier på cost benefit af vaccination ved subklinisk PCV2, men den reducerede dødelighed vil i langt

HJÆLP?