Nyhed

PCV2-vaccination for 150 mio. kr.

PCV2 og vaccination blev behandlet i flere indlæg ved årets svinekongres i Herning.

Hovedkonklusionerne var følgende:

  • Der er ikke lavet direkte studier på cost benefit af vaccination ved subklinisk PCV2, men den reducerede dødelighed vil i langt de fleste tilfælde give en positiv tilbagebetaling
  • Det anbefales ikke at stoppe PCV2-vaccination selv efter længere tid, hvis der var effekt ved opstart 
  • Forslag til tolkning af PCR-analyse på blod: Moderat til høj mængde => PCV2 kan være involveret
  • Polte skal vaccineres mod PCV2 før indsættelse i soholdet, selvom de er vaccineret som smågrise

PCV2-vaccination for 150 mio. kr.
Af Lars E. Larsen, DTU, og Charlotte Sonne, VSP
Foredraget gennemgik typiske tegn på klinisk og subklinisk infektion med PCV2. Ved lavgradig infektion med PCV2 er et typisk tegn, at besætningen har svært ved at styre tingene, eks. en  infektion med ondartet lungesyge, og i sådanne situationer bør landmanden få mistanke om PCVAD (PCV Associeret Disease). DTU´s anbefaling til tolkning af blodprøvesvar ved mistanke om PCVAD er, at fund af moderat til høj mængde PCV2 virus ved PCR betyder, at PCV2 kan være årsag til problemerne.

Effekten af vaccination er bedst undersøgt i besætninger med klinisk synlig infektion med PCV2. Der mangler uafhængige data på, hvad en subklinisk infektion med PCV2 (PCVAD) reelt koster i produktivitet, og derfor er det vanskeligt at lave en valid cost-benefit beregning på vaccination. En overordnet vurdering af vaccineeffekt fås bedst ved en samlet anaylse af eksisterende forsøg, da de forskellige typer undersøgelser set hver for sig har forskellige former for bias – eks. andre ændringer end vaccination ved før-efter forsøg.

Maja Kobberø fra KU har for nylig lavet en samlet opgørelse over Peer Reviewed papers vedrørende effekten af PCV2-vacciner, og det konkluderes, at der ses positiv effekt efter vaccination på både dødelighed og tilvækst i de fleste studier. Dødeligheden sænkes med mellem 2 og 12 %-point, og tilvæksten øges med 15-90 gram per dag. Til en cost-benefit beregning kan det antages, at  dødelighed koster 6 kr. pr.  %-point, så med en reduktion i dødelighed på 2-12 %-point vil det faktisk altid kunne betale sig at vaccinere en besætning, der har PCV2.

Det kan det ikke anbefales at stoppe PCV2-vaccination selv efter længere tid. Hvis der blev set effekt ved opstart, vil der fortsat være effekt,  fordi virus persisterer i besætningen. Vil man absolut prøve at stoppe, så spring 1-2 hold over og start igen, til man har evalueret de uvaccinerede, dermed står man ikke pludselig med stalden fuld af uvaccinerede grise og et deraf følgende produktionstab.

I Danmark vaccineres omkring 60% af smågrisene mod PCV2, men med ovenstående cost-benefit overslag er det nærliggende at antage, at der burde bruges PCV2-vacciner for et langt større beløb. Brug fuld dosis  og vaccinér alle grise: Reduceret smittetryk redder ikke de uvaccinerede! Starter man med én vaccine og er utilfreds med effekten, så prøv en anden vaccine, den kan være bedre i din besætning.

Løs reproduktionsproblemer - set fra laboratoriet og fra staldgangen
af Svend Haugegaard og Helle D. Kjærsgaard
Foredraget behandlede reproduktionsproblemer generelt, og derudover blev der fremlagt en række cases. En af disse beskrev en besætning, der oplevede en række aborter især hos unge dyr. Ved indsendelse af aborterede fostre blev der fundet PCV2 i hjertemuskulaturen. Besætningen lavede sine egne polte og det viste sig, at poltene ikke blev vaccineret mod PCV2 før indsættelse i soholdet, fordi de var vaccineret som smågrise. Vaccinationsprogrammet blev revideret, hvilket løste problemet, men en beregning viste, at den manglende vaccination i gennemsnit havde kostet 1,3 fravænnet gris pr. so i perioden før de fik revideret vaccinationsprogrammet.

Hanne Bak, november 2015

Relateret indhold
Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

Nyhed

Ny forskning om Circovirus från PCV2 Award 2015

European PCV2 Award delas ut i februari varje år av Boehringer Ingelheim. Upplägget i år är detsamma som tidigare år, tre utvalda forskningsprojekt erhåller 25 000 € vardera. Projekten är utvärderade av en oberoende review board.

Nyhed

PCV2 viræmi – en mængde afhængig effekt på daglig tilvækst fra fravænning til slagtning

Joaquim Segalés fra Spanien har i starten af januar publiceret et studie, der undersøger sammenhængen mellem PCV2 virus mængde i blodet og effekten på daglig tilvækst fra fravænning til slagtning. I det følgende gengives et resumé af undersøgelsen o

HJÆLP?