Nyhed

Opdatering på PCV2 subtyper ved DVHS maj 2015

Foranlediget af en del spørgsmål og tvivl blandt de danske svinedyrlæger i den senere tid havde Lars E. Larsen fra DTU Vet valgt at give en hurtig opdatering på PCV2 subtyper og vaccineeffekt mod de forskellige varianter under Frit Forum til DVHS. Konklusionen var kort fortalt, at der ikke basis for mistanken om, at smitte med mPCV2b kan forårsage vaccinesvigt.

På nuværende tidspunkt er der fundet tre typer af PCV2: PCV2a, som er basis for de vacciner, der findes på markedet i dag, PCV2b, som er den mest almindelige type i besætningerne og har været det i en del år, og PCV2c, som kun er identificeret i nogle enkelte danske isolater fundet for en del år siden. Det er almindelig kendt og accepteret, at vaccinerne beskytter mod både PCV2a og PCV2b.

Den stamme, der kaldes for ”mutant-PCV2”, blev først beskrevet for et par år siden, men er faktisk ikke en ny stamme. I et fylogenetisk træ vil ”mutanten” placere sig i nederste del af det cluster, der indeholder PCV2b-stammerne, men mPCV2b er ikke mere forskellig fra de øvrige PCV2b stammer, end de sædvanlige stammer er forskellige fra hinanden, og den vil findes ved DTU´s PCR undersøgelser på lige fod med de andre PCV2b´ere. Der er altså ikke tale om en ny type, men blot om en variant af PCV2b. I et kinesisk studie har man fundet, at mPCV2b var mere virulent end andre PCV2b-stammer, men i et tilsvarende amerikansk studie fandt man, at mPCV2b havde samme virulens som andre PCV2b stammer.

Fordi man har fundet PCV2b i en række tilfælde, hvor der har været mistanke om vaccinesvigt, har der været spekulationer om, at de PCV2-vacciner, der findes på markedet i dag, ikke beskytter tilstrækkeligt mod PCV2b. Derfor er der lavet smitteforsøg med flere forskellige PCV2-vacciner, og det er konkluderet, at alle vacciner beskytter mod mPCV2b.
 

Essensen af det hele er i praksis følgende: Har man en besætning, hvor PCV2-vaccination ikke har den forventede effekt, kan man ikke undskylde sig med, at besætningen er smittet med mutantvirus!


Hanne Bak, maj 2015

Relateret indhold
Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

Nyhed

PCV2 viræmi – en mængde afhængig effekt på daglig tilvækst fra fravænning til slagtning

Joaquim Segalés fra Spanien har i starten af januar publiceret et studie, der undersøger sammenhængen mellem PCV2 virus mængde i blodet og effekten på daglig tilvækst fra fravænning til slagtning. I det følgende gengives et resumé af undersøgelsen o

Nyhed

PCV2-vaccination for 150 mio. kr.

PCV2 og vaccination blev behandlet i flere indlæg ved årets svinekongres i Herning. Hovedkonklusionerne var følgende: Der er ikke lavet direkte studier på cost benefit af vaccination ved subklinisk PCV2, men den reducerede dødelighed vil i langt

HJÆLP?