Nyhed

Nyeste viden om PCV2 genotyper

Prævalens og virulens
En tysk forskergruppe fra universitetet i München har undersøgt forekomsten af de forskellige genotyper af PCV2 samt sammenlignet virulensen af den nyeste genotyp, PCV2d, med den hidtil mest udbredte, PCV2b. Resultaterne blev præsenteret ved den nyligt afholdte ESPHM konference i Prag.

Konklusioner:

  • PCV2d er ikke mere virulent end PCV2b
  • Den mest udbredte PCV2 genotype i Tyskland er PCV2a
  • Fordelingen af genotype a, b og d er sammenlignelig i vaccinerede og uvaccinerede besætninger
  • Udbredt vaccination med PCV2a-baserede vacciner selekterer ikke for hverken PCV2b eller PCV2d

Anledningen til, at forskerne indledte undersøgelserne vedrørende PCV2 genotyper med fokus på PCV2d  var for det første, at PCV2d siden 2013 er isoleret ra flere alvorlige udbrud af PCVD i Tyskland og for det andet, at en artikel fra en amerikansk forskergruppe (Xiao et al.) sidst i 2016 pæsenterede data, der viste, at PCV2d nu er den hyppigst isolerede PCV2 genotype i USA. Dette foranledigede to spørgsmål: Er PCV2d mere virulent end de øvrige genotyper, og er PCV2d bedre end de andre genotyper til at overleve i besætninger, hvor grisene vaccineres?

Til besvarelse af spørgsmålet vedrørende virulensen, er der tidligere lavet smitteforsøg i Kina og USA (Guo et al., 2012 og Opriessnig et al., 2014), men det har ikke stabilt kunnet eftervises, at PCV2d er mere  virulent end PCV2a og PCV2b. Den tyske undersøgelse, som blev præsenteret ved ESPHM , havde lidt større grupper end de øvrige undersøgelser (10 grise pr. gruppe), men inkluderede til gengæld kun PCV2b til sammenligning, da der aldrig tidligere er påvist forskel i virulens mellem PCV2a og PCV2b. Grisene blev smittet intranasalt ved 8 ugers alder og blev fulgt tæt indtil 22 dage efter infektionen. Resultaterne viste, at der ikke var forskel mellem de to undersøgte genotyper, hverken med hensyn til virusmængde i blod, fæces eller væv eller med hensyn til de patologiske forandringer, der kunne findes i eksempelvis tonsiller, lymfeknuder og lunger. Forskerne konkluderer derfor, at PCV2d ikke er mere virulent end PCV2b.

Til undersøgelse af fordelingen mellem de forskellige genotyper af PCV2, blev der undersøgt ikke mindre end 1680 serumprøver, udtaget fra slagtesvin i forbindelse med rutinemæssige sygdomsscreeninger. Prøverne var både udtaget fra uvaccinerede besætninger, besætninger, som kun vaccinerede søer og besætninger, hvor smågrisene blev vaccineret mod PCV2. Prævalensen af positive prøver var højest i de besætninger, der enten kun vaccinerede søer eller slet ikke vaccinerede mod PCV2, men der fandtes også positive prøver fra en række besætninger med vaccination af smågrise. Over halvdelen af de isolerede stammer kunne karakteriseres som PCV2a, en trediedel som PCV2b og resten som PCV2d. Fordelingen var sammenlignelig i vaccinerede og uvaccinerede besætninger. I tre besætninger blev der fundet mere end én serotype (hhv. a og b og b og d). Baseret på tidligere erfaringer var det forventet, at PCV2b ville være den mest udbredte genotype, men dette var altså ikke tilfældet, idet PCV2a dominerede. Desuden kunne der i denne undersøgelse langt fra ses den udbredte forekomst af PCV2d, som er fundet i USA. Forfatterne konkluderer, at den høje vaccinationsrate i Tyskland kan nedsætte spredningen af PCV2d.

Hanne Bak, juni 2017

 

Kilder:
Eddicks et al., 2017: Comparative investigaton on PCV2b and PCV2d virulence after intranasal infection in a controlled pig challenge model. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

Eddicks et al., 2017: PCV2 genotype distribution in German fattening pig farms. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

Xiao et al., 2016: PCVd-2 is the most predominant genotype of PCV2 DNA in pig samples collected in the U.S. during 2014-2016. Vet. Microbiol. 176, 337-343.

Guo et al., 2012: A Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) Mutant with 234 Amino Acids in Capsid Protein Showed More Virulence In Vivo, Compared with Classical PCV2a/b Strain. LloS One 7, e41463.

Opriessnig et al., 2014: Mutant USA strain of porcine circovirus type 2 (mPCV2) exhibits similar virulence to the classical PCV2a and PCV2b strains in caesarean-derived, colostrum-deprived pigs. J. Gen. Virol. 95, 2495-2503.

Relateret indhold
Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme.

Nyhed

Ny forskning om Circovirus från PCV2 Award 2015

European PCV2 Award delas ut i februari varje år av Boehringer Ingelheim. Upplägget i år är detsamma som tidigare år, tre utvalda forskningsprojekt erhåller 25 000 € vardera. Projekten är utvärderade av en oberoende review board.

HJÆLP?