Nyhed

Naturlig immunitet imod PCV 2 er meget tvivlsom

I et nyligt publiceret studie af Tanja Opriessnig undersøges både det immunologiske respons og den kliniske betydning ved eksperimentiel infektion med to forskellige vira i caesarian-derived-colostrum-deprived (CDCD) grise. De 2 anvendte vira er Porcin Parvo Virus (PPV) og Porcin Circo Virus 2 (PCV2) – begge kendte svinepatogener med hver deres sygdomskompleks.

I studiet var grisene delt i 2 grupper og de blev inficeret ved 5 ugers alderen med enten PPV eller PCV 2 respektive. Derefter blev de fulgt i 17 uger med daglige kliniske observationer og blodprøver.

Der observeres virusreplikation og viræmi allerede få dage efter infektionen i begge grupper.

I gruppen med PPV inficerede grise blev der dannet både INF-gamma, INF- alfa og PPV-antistoffer i løbet af de første 2 uger som udtryk for et intakt immunologisk respons. PPV var således clearet indenfor de første 6 uger med at markant fald indenfor de første 4 uger. Ikke overraskende for den aldersgruppe af grise var der ikke nogen klinisk syge grise i gruppen.

I gruppen med grise, der blev inficeret med PCV 2, så man en tidlig og persisterende viræmi. Denne kunne følges helt indtil studiet sluttede. Viræmien blev ikke efterfulgt af et nævneværdigt immunologisk respons. Således målte man ikke hverken INF-gamma eller INF-alfa i nævneværdig grad. Desuden startede antistofproduktionen meget sent og ikke i alle grise. Der sås klassiske kliniske tegn på PCVAD (luftvejslidelser, kronisk diarre og hudlidelser), som kendes fra både feltstudier, laboratoriestudier og praksis.

Ifølge forfatteren bekræfter disse resultater PCV 2’s unikke evne til at replikere i værtsceller og medføre sygdom uden, at værten mobiliserer et detekterbart og effektivt immunologisk respons, så sygdommen cleares.

Relateret indhold
Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme.

HJÆLP?