Nyhed

Mer Lawsonia ger sämre tillväxt

Lawsonia intracellularis var inget stort eller hett ämne vid årets ESPHM i Prag, men det fanns en intressant studie från USA.

I en muntlig presentation visade man hur väl fekal qPCR överensstämmer med en förutbestämd smittdos samt med produktionsresultat.

Totalt 28 stycken ovaccinerade, fem veckor gamla grisar delades in i fyra smittade grupper (109, 107, 105 eller 103 CFU/ml per gris) samt en osmittad kontrollgrupp (SC). Grisarna vägdes vid smittotillfället d0 och 20 dagar senare. Grisarna i smittogrupperna gavs LI i 25 ml homogenat oralt. Fecesprov samlades in d0, d7, d14 och d20 och testades med qPCR. Tre veckor efter smittotillfället avlivades grisarna och obducerades. Immunohistokemi och Hematoxylin & Eosin färgning av ileum och cecum analyserades.

Tabel 1

Daglig och total viktökning var omvänt relaterad till mängden smitta. qPCR resultaten var positivt korrelerad till dosmängden. Makroskopiska och mikroskopiska skador i ileum, cecum och colon var positivt korrelerad till en högre dos av LI.

Malin Cerne, Augusti 2017

Källa:
Seate et al., 2017: A Lawsonia Intracellularis fecal quantitative polymerase chain reaction assay and the correlation to pig performance in Lawsonia Intracellularis challenged pigs. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

Relateret indhold
Nyhed

Kan ornelugt reduceres ved vaccination mod Lawsonia intracellularis?

På IPVS 2018 præsenteredes en japansk case report af Ishikawa et al. En integreret japansk besætning på 500 søer oplevede problemer med blodig diarré og pludselige dødsfald ved  store slagtesvin tydende på proliferativ haemorrhagisk enteropathi (PHE

Lægemidler
17. Oct 2018

Enterisol® Ileitis vet.

HJÆLP?