Nyhed

Lungskador hos slaktgrisar i Schweiz

-före och efter utrotning av M. hyopneumoniae och A. Pleuropneumoniae

Under 1996-2004 genomfördes i Schweiz ett nationellt program för att utrota M. hyopneumoniae (M hyo) och A. Pleuropneumoniae (APP). Alla besättningar smittade med APP identifierades av myndigheterna och var sedan tvugna att genomföra en fullständig tömning av besättningen. Gårdar med M hyo var skyldiga att utföra en fullständig eller partiell tömning av gården. Alla grisar yngre än 10 månader flyttades och övriga grisar behandlades. På grund av en sluten marknad är Schweiz fortfarande PRRS fri.

Fem år efter avslutad sanering undersöktes totalt 24276 grisar vid fyra olika slakterier. Grisarna kom från 639 olika besättningar. Man undersökte för bronkopneumoni och pleurit samt för andra skador på slaktkropparna. Dessa data jämfördes med en tidigare studie, som genomfördes före utrotningsprogrammet . Lungor med bronkopneumoni eller med skador som tydde på APP undersöktes för M hyo och APP genom PCR respektive odling.

Av de undersökta grisarna var 91,2% av lungorna, 94,4% av hjärtan och 95,5% av levrar makroskopiskt utan skador. Jämfört med den tidigare studien har antalet lungor utan skador ökat från 56 till 91,2%, lungor med bronkopneumonie minskade från 21 till 3,6%, lunglesioner orsakade av APP från 2 till 0,5 %, och generaliserad pleurit från 21% till 5,2%.

M hyo var inte detekterbar genom PCR i någon av de 85 lungorna med bronkopneumoni. Aspirationspneumoni följt av influensa och PCV2 infektion var de vanligaste orsakerna till bronkopneumoni.
Källa: Xaver Sidler, IPVS 2016, Lung and pleura lesions in Swiss slaughter pigs before and after implementation of a national eradication program against Enzootic pneumonia (EP) and Actinobacillosis

Juni 2016
Malin Cerne

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?