Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer. Selvom Danmark i mange år har haltet bagefter de lande vi normalt sammenligner os med (Tyskland, Holland, USA og Sverige) hvad angår vaccinatonsrate, er det nu sådan at næsten 70% af alle grise i Danmark vaccineres mod Circovirus.

For 1 års tid siden blussede en debat op omkring krydsbeskyttelse overfor de 4 typer af Circovirus kaldet PCV 2a,b,c og d. Det skyldtes at den ”nye” type d blev isoleret i en periode, hvor der samtidig sås mange problemer med mavesår og blege grise – symptomer der ofte forbindes med Circovirus.

Der blev lavet forsøg med de mest udbredte kommercielle vacciner for at vurdere effekten på PCV 2d.  Disse forsøg kunne hurtigt dementere påstanden om, at der ikke ses krydsbeskyttelse.

Yderligere dokumentation er netop blevet publiceret og præsenteret ved AASV-kongressen i marts 2016. Her blev vist et studie, der er baseret på isolering af Circovirus fra besætninger, som vaccinerer med markedslederen blandt de kommercielle Circovirus-vacciner. Kriterierne for at komme med i undersøgelsen var følgende:

1. Besætningen skal vaccinere mod Circovirus med 1 ds ved fravænning
2. Både ejer og dyrlæge skal være tilfredse med effekt
3. Grisenes performance skal efterleve ejerens forventning
4. Ingen kliniske tegn på PCV 2 associerede sygdomme

Der blev inkluderet 48 besætninger ud fra ovenstående kriterier og i dem blev der isoleret Circovirus i 27 besætninger ved enten blodprøver, spyt eller organundersøgelse. Af disse blev 40 individuelle isolater sekventeret. Det resulterede i følgende fordeling:

1. PCV 2a: 3
2. PCV 2b: 21
3. PCV 2d: 16

Konklusionen på undersøgelsen blev, at der ses fuld beskyttelse og tilfredshed ved anvendelse af markedets ledende Circovaccine, uanset om der kan isoleres PCV 2a, b eller d. Desuden viste sekventeringen, at der kun ses 3% heterologi imellem stammerne, hvilket tilskrives at det er et DNA virus, der sjældent muterer i samme omfang som RNA virus (fx PRRS eller Influenza).

Hermed synes den sidste rest af diskussionen om krydsbeskyttelse overfor undertyper af Circovirus at være afsluttet.

Claus B Larsen
Maj 2016

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme.

HJÆLP?