Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme. Ved IPVS i Cancun blev der fremlagt resultater fra et eksperimentelt forsøg med kombinationen af at fodre grise med foder indeholdende DON (vomitoxin), med eller uden samtidig PCV2 infektion.
I forsøget indgik 36 PCV2 negative grise med lave maternelle antistof niveauer. 1 uge før smitte med PCV2, modtog  halvdelen  af grisene DON kontamineret foder (4,3 ppm), medens den anden halvdel fik kontrol foder.  En uge senere blev begge grupper igen delt i 2 grupper, hvoraf den ene halvdel af hver gruppe blev inokuleret med PCV2 virus.
Grisene blev vejet ugentligt fra starten af forsøget og indtil de blev aflivet 28 dage senere. Blodprøver udtaget ugentligt blev undersøgt for PCV2 virus,  total IgA og IgG samt PCV2 antistoffer.

Resultater
Der var ingen forskel i virus niveauet hos de grise, der både havde fået både DON og PCV2,sammenlignet med dem, der kun var smittet med PCV2. Til gengæld var tilvæksten hos de grise, der havde fået både DON og PCV2 signifikant lavere end hos de grise, der kun havde fået DON. Grise der udelukkende havde fået DON voksede mindre end grise der kun var smittet med PCV2, forskellen var ikke signifikant. Grise der havde fået DON holdigt foder havde et signifikant højere nieveau af total IgG og IGA i blodet.

Tabel 1

 

Konklusion: Hvis man er nødt til at fodre med Mykotoxin (DON/vomitoxin) holdigt foder bør PCV2 niveauet holdes under kontrol.

Accensi et al, C.042, IPVS 2014 Cancun

PH Rathkjen september 2014

Relateret indhold
Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

Ny forskning om Circovirus från PCV2 Award 2015

European PCV2 Award delas ut i februari varje år av Boehringer Ingelheim. Upplägget i år är detsamma som tidigare år, tre utvalda forskningsprojekt erhåller 25 000 € vardera. Projekten är utvärderade av en oberoende review board.

Nyhed

Placenta Umbilical Cord Serum Sampling (PUCS)

- en diagnostisk metode til afklaring af vertikal smitte med f.eks. PCV2 og PRRS Påvisning af intrauterin smitte ved virus-infektioner er ofte en diagnostisk vanskelig opgave.

HJÆLP?