Lægemidler
RECEPTFRI
Ido-E vet.

Ido-E® vet.

Tocopherolacetat (E-vitamin) 50 mg/ml injektionsvæske opløsning til kvæg, svin og hest

OM PRODUKTET

Ido-E er et E-vitaminpræparat og tilhører gruppen af vitaminer. Ido-E anvendes kurativt og profylaktisk ved E-vitaminmangel. Ido-E findes som injektionsvæske og er godkendt til bl.a. kvæg, hest og svin.

Ido-E Vet. optages meget hurtigt og genfindes især i plasma, i mindre grad i leveren. Overskydende E-vitamin udskilles uændret i fæces.

PAKNINGSSTØRRELSER

5 x 100 ml.

INDIKATIONER

Behandling og forebyggelse af E-vitaminmangel.

DOSERING

Kvæg, so, gylt, svin og hest: 10-20 ml (i.m., s.c.).
Kalv: 5-10 ml (i.m., s.c.).
Smågrise: 5 ml (i.m., s.c.).
Pattegrise: 1 ml (i.m., s.c.).

Gives intramuskulært eller subkutant som en enkelt injektion.

DRÆGTIGHED & LAKTATION

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg, svin og hest: 

Mælk: 0 døgn
Slagtning: 0 døgn

CAVE

Der er i sjældne tilfælde set allergiske reaktioner, disse kan i meget sjældne tilfælde være fatale. Risikoen øges ved gentagne injektioner.

HJÆLP?