Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City. I denne nyhed refereres kort nogle af Mike Murtaughs udlægninger af, hvad vi har lært om PRRS immulogi de sidste 10 år.

De væsentligste immunologiske forskelle mellem type 1 (EU) og type 2 (US)Mike Murtaugh kom med en række statements:
• PRRS inducerer steriliserende immunitet:
Grisens eget immunforsvar er i stand til at bekæmpe PRRS virus i en sådan grad, at der ikke er mere virus i tilstede i grisen (modsat f.eks PCV2), når virus er bekæmpet.  Den tid det tager for grisen at bekæmpe virus er varierende fra individ til individ og samtidig stærkt aldersafhængig. Tre uger gamle grise er adskilligt flere uger om at bekæmpe virus end f.eks. en polt eller en so.
Det faktum, at grisen i sidste ende bliver helt fri for PRRS, er grunden til at Load, Close & Homogenize programmet virker, hvis besætningen lukkes i mindst 200 dage (Det diskuteres nu, om det i virkeligheden skal være 250 dage).
Til gengæld betyder det ikke, at en gris er livslangt beskyttet mod en ny PRRS infektion. Graden af beskyttelse overfor en ny PRRS variant afhænger igen af, dels hvor virulent den nye varaiant er, dels hvor tæt (homogen) den er på den PRRSV som grisen først blev smittet med, og dels af grisens generelle immunsvar.
• Den uspecifikke immunitet startes af "danger signals" TLRs og IFN. Det er kun PRRS virus type 2, der inducerer innate interferon alfa, hvilket har en betydning for det tidlige immunrespons.
• IgM respons (primære respons) kan måles i løbet af en uge og forsvinder gradvist over de næste 4 uger efter infektionen.
• Neutraliserende antistoffer kan først demonstreres 4 uger efter at infektionen er clearet fra blodet.

Bilag 1

• PRRS virus inducerer B-celle respons, selv om det ikke kan måles in vivo. Ved in vitro challenge ses sekundært respons. B-celle responsen ligger altså "gemt" et eller andet sted. B-celle responsen kræver, at grisene er raske og ikke immundeprimerede som følge af f.eks en PCV2 infektion. B-celle reponsen er stærk i alle aldersgrupper. (B-cellerne aktiveres af kontakt med T-celler, og deler sig herefter i memory celler og i plasma celler der producerer antistoffer, som er til stede i blodet og på mukosale overflader). 

Trods mere end 15 års ihærdig forskning, er der stadig meget vi ikke ved om PRRS immunitets dannelse, citat Mike Murtaugh;

Mike Murtaugh Citat

PH Schelde Rathkjen december 2012

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

Elimination af PRRS type 2 fra en akut smittet 2 site besætning

-ved hjælp af PRRS MLV vaccine brugt i en Load-Close-Homogenize model. Ved IPVS i Cancun blev elimination af PRRS fra en akut smittet sobesætning med klimastald præsenteret. Programmet for eliminationen var som følger:    Inden uge 12; En slagtesv

HJÆLP?