Nyhed

Højvirulente subtyper af PRRS virus cirkulerer i vildsvin i Litauen

Det har længe været kendt, at vildsvin kan fungere som reservoir for forskellige typer af svinepatogener, men for PRRS virus har en sådan reservoirfunktion ikke været bekræftet, idet der kun har været sporadiske fund af PRRS i vildsvin. Serologiske screeninger af europæiske vildsvin har vist relativt lave seroprævalenser bortset fra en italiensk undersøgelse som fandt, at næsten 38% af de testede vildsvin i en specifik region var positive for PRRS-antistoffer. PRRS virus er i få tilfælde isoleret fra lungevæv fra vildsvin i hhv. Tyskland, Italien og Litauen.

I Østeuropa cirkulerer en række PRRS-stammer af type 1, som ved typning efter ORF5 og ORF7 adskiller sig markant fra de stammer, der findes i Vesteuropa. De østeuropæiske type 1-stammer opdeles i 4 subtyper, og disse stammer er blandt andet isoleret hos tamsvin i Hviderusland, Rusland og Litauen. For at undersøge, om de østeuropæiske vildsvinepopulationer udgør en smitterisiko for tamsvin, blev der over en 5-årig periode indsamlet materiale fra vildsvin i Litauen til undersøgelse for PRRS-virus.

Materialer og metoder
Der blev taget materiale fra 1597 vildsvin, der blev skudt i jagtsæsonerne 2011-2015 i de skovrige arealer i 10 litauiske distrikter. Dyrene blev på basis af tandsættet opdelt i juvenile (n=335), unge (n= 652) og voksne (n= 610). Fra hvert dyr blev taget enten lunge, lymfeknude/tonsil, milt eller serum indenfor 3 timer efter at dyret var skudt. Til sammenligning,  blev der taget prøver af lungerne fra i alt 32 døde fravænningsgrise i 5 PRRS-positive besætninger i de samme områder.
Til detektion af PRRS virus blev anvendt en konventionel nested reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) og real-time Taqman RT-PCR til detektion af PRRSV-specifikke open reading frame (ORF) 1 og 6 sekvenser.  På de positive prøver blev foretaget fylogenetisk analyse efter ORF5.

Resultater
PRRS blev fundet i 18,66% af prøverne, når der blev testet med RT-nPCR og i 19,54% af dyrene ved anvendelse af RT-PCR. Der var ikke signifikant forskel på isolationsraten hverken over tid eller mellem de forskellige distrikter, men der var dog nogen geografisk variation (fig. 1). Isolationsraten var dobbelt så høj hos unge og voksne dyr som hos de juvenile dyr.

PRRSV prevalence distribution by hunting grounds in different Lithuanian counties

Fig. 1
PRRSV prevalence distribution by hunting grounds in different Lithuanian counties. Bold letters indicate counties: ALY Alytus, MAR Marijampole, VIL Vilnius, KAU Kaunas, TAU Taurage, KLA Kaipeda, TEL Telsiai, SIAU Siauliai, PANPanevezys, UTE Utena. The numbers indicate tested hunting grounds in each county. Percentage in the second line indicates prevalence rate determined by nested and real-time RT-PCR.


Alle isolater tilhørte type 1. Det var ikke alle prøver, der indeholdt nok ORF5 til at kunne types, men de typbare prøver fra vildsvin tilhørte alle subtype 3 og 4 og lå i clusters med stammer, der tidligere er isoleret fra tamsvin i  Rusland og Hviderusland. Isolaterne fra tamsvin i Litauen tilhørte subtype 2 (fig. 2)

Phylogenetic analysis of Lithuanian wild boar ORF5 sequences

Fig. 2
Phylogenetic analysis of Lithuanian wild boar ORF5 sequences. Clustal W algorithm was used for sequence alignment. Numbers adjacent to main branches indicate bootstrap values for different genetic subtypes within the European type of PRRSV. The reference sequences are marked as follows: Gen Banks Access No., name of the sequence, country (up to three letters sign), and years of detection. Sequences determined in this study are indicated in bold (GeneBank accession numbers KT828652-KT828665).

Diskussion
Undersøgelsen viser, at PRRS virus er udbredt blandt vildsvin i Litauen. De subtyper af virus, som vildsvinene huser, er ikke de samme som de subtyper, der findes i områdets tamsvin. De PRRS-stammer, der blev fundet, kommer sandsynligvis fra vild- eller tamsvin i Rusland og Hviderusland, hvor især den ene af subtype 3-stammerne har vist sig særdeles virulent. Vildsvin er derfor i stand til at sprede PRRS mellem forskellige regioner, og i Litauen må  forekomsten af PRRS-virus i vildsvin antages at udgøre en risiko for områdets tamsvin, som ikke i forvejen er inficeret med subtype 3 og 4.

Hanne Bak, november 2016

 

Kilde: Stankevicius et el., Acta Vet Scand, 8 September 2016

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?