Nyhed

Highlights - DANMAP 2016

Onsdag d. 15 november 2017 blev det årlige DANMAP-møde afholdt.

Der er nedenfor angivet highights fra rapporten. Hele rapporten kan læses HER.

Forbruget af antibiotika (AB) til dyr har for tredje år i træk vist en nedgang – ca. 5 % i forhold til 2015. Faldet ses primært i AB til svin og her især et fald for tetracykliner. AB forbrug til fjerkræ har stabiliseret sig igen efter et voldsomt højt forbrug de to foreående år grundet store sygdomsudbrud (se tabel 4.1 til slut i dokumentet for detaljer). Forbruget af colistin til svin er steget med 40 kg i 2016, hvilket giver anledning til bekymring, da colistin anses for at være et af de kritiske AB humant. April 2017 blev vægtningen af colistin ændret med en faktor 10 i regnskabet for AB forbrug på besætningsniveau og ”gult kort”.

DANMAP 2016

DANMAP 2016

DANMAP 2016

DANMAP 2016

 

DANMAP 2016

DANMAP 2016

DANMAP 2016

Susanne Schiønning, November 2017

Link til mere information
HJÆLP?