Nyhed

”Förvaras vacciner korrekt i besättningarna?”

Vid ESPHM i Prag presenterades en Holländsk/Belgisk undersökning av temperaturen i kylskåp för förvaring av vacciner.

Goda vaccinationsrutiner startar med korrekt temperatur i kylskåpet. Med ett ökat krav på reducerad antibiotikaanvändning ökar användandet av vacciner mot de vanligaste förekommande grispatogenerna som M hyo, PRRSv, SIV, H parasuis, A pleuropneumoniae och PCV2. Samtidigt har man sett att många djurägare och djurskötare fortfarande inte förstår hur viktigt det är att förvara vaccinerna under korrekta förhållanden.

Mer än 100 besättningar ingick i undersökningen där data över kylskåpstemperaturen registrerades. Enbart 58 % av alla undersökta kylskåp höll en riktig temperatur (+2°C till +8°C) vilket är nödvändigt för den garanterade hållbarheten på lagrade vaccin. I ett extremfall frös vaccinerna ner till -4°C med förlust av effekt som följd.

Det är uppenbart att medvetenheten för hur viktig korrekt kylskåpstemperatur är för hållbarhet är låg till icke existerande och att behovet av regelbunden träning av ”Good Vaccination Practices” behövs.

Malin Cerne, Juni 2017


Källa:
Vangroenweghe et al., 2017: Good vaccination practices: It alla starts with good refrigerator temperarure. Proceedings of the 9th ESPHM, Prague, May 3-5 2017.

Relateret indhold
Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

Kombinationen af DON (Vomitoxin) og PCV2 har en negativ effekt på tilvæksten

Informationer om hvilken indflydelse høje mængder af Mykotoxiner har på produktionen er sparsomme.

Nyhed

Ny forskning om Circovirus från PCV2 Award 2015

European PCV2 Award delas ut i februari varje år av Boehringer Ingelheim. Upplägget i år är detsamma som tidigare år, tre utvalda forskningsprojekt erhåller 25 000 € vardera. Projekten är utvärderade av en oberoende review board.

HJÆLP?