Nyhed

European PRRS Research Awards 2014

En af Boehringer Ingelheims European PRRS Research Awards 2014 blev uddelt til Charlotte Sonne Kristensen 
 

Den 9. oktober 2014 blev Boehringer Ingelheims PRRS forskningslegater uddelt i forbindelse med et PRRS symposium i Ingelheim i Tyskland. Symposiet havde fokus på PRRS klinik, økonomi og håndtering med indlæg fra Frankrig, Italien og Holland.
Dagens måske mest interessante indlæg var fra Darwin Reik, der er rådgivende dyrlæge for et større antal ornestationer. Han har flere gange modtaget den amerikanske udgave af PRRS Award, og han præsenterede en opsummering af de undersøgelser, han har lavet på PRRS test af orner og PRRS virus i sæd. Der var 2 basale take home budskaber fra hans præsentationer.

1: Brug aldrig sæd fra orner, der er/har været smittet med PRRS
2: Det giver ingen mening at undersøge sæd for PRRS (PCR)

Der er alt for mange falske negative sædprøver, fordi ekstraktionsmetoderne til at isolere PRRS fra sæd er for dårlige. Serumundersøgelser er bedre, selvom viræmien er meget kortere end udskillelsen i sæd.

Ud af i alt 31 indsendte projektforslag, havde det uafhængige review  board valgt 3 projekter, som hver især blev belønnet med 25.000 Euro.
Den ene af de 3 projekter, der modtog PRRS Awarden 2014, var indsendt af Charlotte Sonne Kristensen fra VSP.

Investigation of the duration of viremia and protection after simultaneous vaccination with PRRS MLV against both PRRSV type 1 and type 2
Baggrunden for projektet er, at det i Danmark er blevet almindeligt, at bruge de 2 levende, svækkede PRRS vacciner samtidig, med henblik på at opnå optimal beskyttelse mod både Europæisk PRRS (type 1) og Amerikansk PRRS (type 2). Der er imidlertid begrænset viden om, hvordan beskyttelsen overfor de 2 PRRS typer er ved samtidig anvendelse af vaccinerne, ligesom der ikke er noget kendskab til varighed af viræmi ved dobbeltvaccination.
Forsøget bliver udført som et challengeforsøg på DTU Veterinærinstituttet, Lindholm.
Forsøgsgrisene vil blive vaccineret med de 2 forskellige vacciner enkeltvis og i kombination, og vil senere blive smittet med vildvirus, for at vurdere beskyttelsen efter vaccinationen.

Charlotte Sonne begrundede relevansen af forsøget med, at det forhåbentlig vil gøre os i stand til bedre at vurdere serologiske data fra dobbeltvaccinerede grise, samt at kunne komme med en anbefaling for karantæneperiodens længde.

Forsøgsprotokol:

Forsøgsprotokol

Grisene aflives efter 13 uger, allerede 2 uger efter challenge.

De 2 andre projekter, der modtog PRRS Award, var:

Determination of the frequency of animals with broadly cross-reactive neutralizing antibodies in the sow population, af Cintia Prieto fra Spanien, som vil forsøge at finde frem til de faktorer, der påvirker andelen af søer i en besætning, der yder optimal beskyttelse af deres pattegrise.

Interference of Maternally Derived Antibodies with PRRS vaccine in piglets, af Nicolas Rose fra Frankrig, der skal vise, hvor meget maternelle antistoffer påvirker effekten af PRRS vaccination af pattegrise.
 
PRRS Research Award vil blive uddelt igen i 2015. Der bliver åbnet for indsendelse af forslag til nye forskningsprojekter den 1. februar 2015.


PH Rathkjen, november 2014

Research Awards 2014

 

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?