Nyhed

Enzootisk Pneumoni på DVHS

Utdrag ur Heiko Nathues presentation
Heiko började med att visa Katarina Stärks schema över de många olika faktorer som samverkar i sjukdomsutvecklingen. Han poängterade hur viktigt det är att vi arbetar med flera pusselbitar i det komplicerade sammanhang som orsakar denna sjukdom. Om vi bara fokuserar på immunitetsbiten, dvs vaccination kommer vi aldrig kunna ta bort sjukdomen eller infektionsämnet, bara minska påverkan av infektionen.

A multi-factorial disease

 

 

 

 

 

 

 

 

Av alla bidragande faktorer är det framför allt tre som är viktiga att ha styr på, i det förebyggande arbetet.

• Inslussning av gyltor

  • Gyltor är den största risken för infektion med M hyopneumoniae hos diande grisar. I en ny studie har man visat att diande grisar löper 10 gånger större risk att infekteras om gyltorna, under sin acklimatisering, inte har kontakt med andra grisar. Pieters et al. 2016 föreslår att gyltor exponeras för M hyo vid åldern 50-80 dagar. Därefter behöver de minst 200 dagar för att genomgå infektionen samt att kvittbli den, innan de kan introduceras in i besättningen.   

Exposure / Recovery

 

 

 

 

 

 

• Digivningstidens längd

  • Längre digivningstid ökar risken för smitta från sugga till avkomma.
     

• Allt in - allt ut är den viktigaste åtgärden för att förhindra transmission i slutna besättningar

  • Kontakt mellan växande grisar i olika åldrar vid omflyttning av grisar ger en OR 13,8 för infektion

 

December 2016
Malin Cerne

HJÆLP?