Nyhed

Dobbeltvaccination med modificerede levende PRRS-vacciner

På DVHS forårsmøde i maj 2015 fremlagde dyrlægerne Mia Pawlowski og Sif Holmgaard resultaterne af deres veterinære speciale.

Forsøgets formål var at sammenholde dobbeltvaccinerede grise (vaccination med MLV vaccine mod hhv. type 1 (EU) og type 2 (US) PRRSv) med enkelt vaccinerede grise mht.: 1) Længden af virusudskillelse og viræmi, 2) Antistofudvikling og 3) Beskyttelsen efter challenge. Forsøget blev udført på Lindholm, hvor forsøgsgrisene blev inddelt i 4 grupper, hvoraf 3 var vaccinationsgrupper: En gruppe fik en MLV vaccine mod type 1, en anden gruppe fik en MLV vaccine mod type 2, den tredje gruppe blev vaccineret mod både PRRSv type 1 og type 2T. Den sidste gruppe fungerede som uvaccineret kontrolgruppe. 11 uger efter vaccination blev hver af de 4 grupper opdelt i 3 forskellige challengegrupper, der blev smittet med enten type 1, type 2 eller atypisk type 1 PRRSv. Grupperne blev efter vaccination og challenge fulgt med serumprøver og næsesvabere (qPCR, ELISA, IPT).

Efter vaccination blev der fundet viræmiske grise i minimum 42 dage for begge vacciner. Der blev ikke fundet forskel på enkelt- eller dobbeltvaccinerede grise mht. kliniske symptomer, antistofrespons (ELISA og IPT) eller på længden af viræmi efter vaccination.

Type 2 vaccinerede grise viste beskyttelse mod viræmi efter challenge med type 2 PRRSv, men ingen beskyttelse mod viræmi efter challenge med type 1 PRRSv og atypisk type 1 PRRSv.

Type 1 vaccinerede grise viste tendens (baseret på Ct-værdier) til lavere viræmi efter challenge med type 1 PRRSv og ingen effekt på viræmi og udskillelse efter type 2 og atypisk type 1 challenge.

Forsøget understøtter således, at der ikke er beskyttende krydsimmunitet imellem type 1 og type 2 PRRSv, samt at det er vigtigt at overholde længden af karantæneperioden efter brug af MLV-vacciner af begge typer.

Jakob Bagger, juni 2015

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?