Terapiområder

Diabetes hos kat

Kat sover

Diabetes rammer omkring én ud af 200 katte. Oftest er der tale om type 2-diabetes. Det skyldes en nedsat insulinvirkning kombineret med en nedgang i de insulinproducerende celler i kroppen. Insulinmanglen betyder at kroppens celler ikke længere kan omdanne glukose til energi.

I mange tilfælde betyder en diabetes-diagnose, at katten skal behandles resten af livet med insulin og med passende ændringer i livsstil og foder.

Hvilke er symptomerne på diabetes:

  • Øget tørst
  • Øget vandladning
  • Øget fødeindtagelse
  • Vægttab
  • Letargi / sløvhed
  • Svækkelse

Symptomerne på diabetes er relativt uspecifikke, og kan skyldes andre sygdomme, f.eks. kronisk nyresygdom eller hyperthyroidisme.

Hvis diabetes ikke behandles, kan der opstå alvorlige metaboliske forstyrrelser (diabetisk ketoacidose). Disse forstyrrelser kan medføre koma eller død.

Relateret indhold
Video / webinar

Kliniske symptomer på hypoglykæmi og behandling

Hvordan genkender man og behandler hypoglykæmi hos katte med diabetes. Forelæser: Jamie Adams, BVSc PhD MRCVS, Veterinary advicer - ProZinc, Boehringer Ingelheim

HJÆLP?