Nyhed

De 10 Gyldne Regler er både Gyldne og Gyldige

Virussygdomme har igennem længere tid fået større og større fokus når det gælder forebyggelse både med vacciner og management. PRRS-håndtering har været, og er, en stor udfordring og PCV2 var, særligt inden der kom effektive enkeltdyrsvacciner på markedet, svær at håndtere. I lyset af de seneste års store udfordringer med håndtering af Influenza, har fokus igen rettet sig på de tiltag, der kan og bør gøres uden vacciner. Dette kan sammenfattes i det der kaldes ”De 10 Gyldne Regler” eller ”McRebel reglerne”.

McRebel er en sammenfatning af sætningen: ”Management Changes to Reduce Exposure to Bacteria to Eliminate Loses” og blev første gang introduceret af DVM Monte B. McCaw i 2000 og publiceret i Swine Health and Production. Som læresætningen antyder, henvendte den sig til kontrol af bakterier, men har siden vist sig at være et vigtigt redskab både til kontrol og elimination af PRRS virus (Rathkjen og Dall, Acta Veterinaria Scandinavia 2017). Som det er de fleste bekendt drejer ”De 10 Gyldne Regler” sig om, hvad man bør og ikke bør gøre, når det drejer sig om at reducere smittespredning og smittetryk i besætningen – med andre ord: Intern smittebeskyttelse.

I og med at aktualiteten af De 10 Gyldne Regler er fornyet har Boehringer Ingelheim genoptrykt og tilrettet plancherne med reglerne,  så de egner sig til moderne svineproduktion.

De 10 Gyldne Regler

Implementeringen af De 10 Gyldne Regler i besætningerne kommer ikke af, at planchen hænges op i forrummet!  Den skal gennemgås og forklares både for ejer og personale og naturligvis modificeres i visse tilfælde, så den passer på den enkelte besætnings sygdomsbillede. Det vigtige er at huske på, at jo bedre reglerne efterleves jo færre infektioner udsættes grisene for, og jo længere tid vil man kunne producere på topniveau. Dertil kommer at man vil få langt bedre effekt af eventuelle vacciner såfremt grisene ikke er belastede af immunsuprimerende virus. Mange af de infektioner, der rammer grisene, særligt i farestalden, spredes imellem kuldene, og netop det kan undgås eller reduceres ved at efterleve reglerne.

En pointe i forståelsen af vigtigheden er, at løsningen på sygdomshåndtering ikke skal findes i vaccineflasken – men at flasken kan være en del af løsningen. Dette understreger, at De 10 Gyldne Regler ikke blot er Gyldne men i høj grad også Gyldige.


Claus B Larsen, april 2018

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?