Publikation

Artikler, der understøtter valg af GLME (Gonex) til Canosan

Gonex er det GLME, der er gennemført flest studier på og var det første GLME, der blev markedsført til understøttelse af led hos hund og kat.


ARTIKLER der skal bestilles hos os via email:

Review of dietary supplements for the management of osteoarthritis in dogs in studies from 2004 to 2014

Forfattere: Comblain, F., Serisier, S., Barthelemy, N., Balligand, M. and Henrotin, Y.
Publikation: J. vet. Pharmacol. Therap. (2015) 39, 1--15. doi: 10.1111/jvp.12251.

 

Improvement of Arthritic Signs in Dogs Fed Green-Lipped Mussel (Perna canaliculus)

Forfattere: Tiffany Linn Bierer and Linh M. Bui
Publikation: Nutritional Sciences. J. Nutr. 132: 1634S–1636S, 2002.

 

Vascular mechanisms in osteoarthritis

Forfattere: PA Cheras et. al.
Publikation: Australian Centre for Complementary Medicine, Education & Research

 

Evaluating Complementary Therapies for Canine Osteoarthritis
Part I: Green-lipped Mussel (Perna canaliculus)

Forfattere: Anna Hielm-Björkman, Riitta-Mari Tulamo, Hanna Salonen and Marja Raekallio
Publikation: eCAM 2009;6(3)365–373

 

 

VEDLAGTE BILAG/FILER

A Randomised, double-blinded, Placebo crontrolled Study on the effect of a unique extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in horses withcronic fetlock lameness attributed to osteoarthritis

Authors: J. Cayzer, D. Hedderley S. Gray

Publikation: Equine Veterinary Journal ISSN 0425-1644
Download

In vitro modulation of inflammatory cytokine and IgG levels by extracts of Perna canaliculus

Authors: Sachin Mani and John W Lawson

Publikation: BMC Complementary and Alternative Medicine 2006, 6:1
Download

Clinical efficacy and tolerance of an extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in dogs presumptively diagnosed with degenerative joint disease

Authors: B Pollard, WG Guilford, KL Ankenbauer-Perkins and D Hedderley

Publikation: New Zealand Veterinary Journal 54(3), 114-118, 2006
https://doi.org/10.1080/00480169.2006.36622
Download
Relateret indhold
Kursus

Få rabatkode til Online Symposium: MULTIMODAL PAIN APPROACH 9.juni 2021

Fysioterapeut undersøger led hos hund

Fysioterapi, rehabilitering og sportsmedicin er hurtigt voksende områder inden for veterinærmedicin, og som en essentiel del af multimodal smertebehandling.

HJÆLP?