Publikationer
Publikation

Lungeorm (A. abstrusus) i danske katte

Forekomst af kattens lungeorm (A. abstrusus) samt kliniske symptomer forbundet med infektion i danske katte.

HJÆLP?