Publikationer
Publikation

Viacutan reference-artikler

Artikler, der understøtter valg af ingredienserne i Viacutan samt studie gennemført med brug af Viacutan. ARTIKLER som skal bestilles hos os via e-mail: A blinded, placebo-controlled study of the efficacy of borage seed oil and fish oil in the man

Publikation

Artikler, der understøtter valg af GLME (Gonex) til Canosan

Gonex er det GLME, der er gennemført flest studier på og var det første GLME, der blev markedsført til understøttelse af led hos hund og kat. ARTIKLER der skal bestilles hos os via email: Review of dietary supplements for the management of osteoar

Publikation

Lungeorm (A. abstrusus) i danske katte

Forekomst af kattens lungeorm (A. abstrusus) samt kliniske symptomer forbundet med infektion i danske katte.

Publikation

Gowan-studiet

Katte med CKD kan også langtidsbehandles med NSAID’s ...

Publikation

Guidelines for vaccination af hunde og katte

VGG guidelines

Vaccinationsanbefalinger for hunde og katte sammenfattet af VGG (the Vaccination Guidelines Group), som er en del af WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Publikation

2015 ABCD vaccinationsanbefalinger

Del af ABCD's vaccinationsskema

Vaccinationsanbefalinger for katte sammenfattet af ABCD (the European Advisory Board on Cat Diseases). 

Publikation

ISFM consensus guidelines CKD

Praktiske råd og vejledning til diagnostik og behandling af kronisk nyresygdom hos katte. Denne artikel indeholder råd og vejledning til diagnostik, behandling og management af kronisk nyresygdom hos katte.

Publikation

ISFM guidelines til langtidsbehandling af katte med NSAIDs

Ved langtidsbehandling af katte med NSAIDs bør man altid tilstræbe at titrere ned til laveste effektive dosis for at minimere risikoen for bivirkninger...

HJÆLP?