Nyhed

To års monitorering af PCV2-niveauet i en dansk slagtesvinsstald fri for PCV2 ved forsøgets start

Kristensen et al. (2015) har i en periode på to år fulgt en dansk slagtesvinsbesætning, der var fri for PCV2 ved forsøgets start via PCR, for at monitorere PCV2-niveauet over tid. Besætningen blev valgt fordi den var testet PCV2-negativ to på hinanden følgende gange.

Besætningen havde to sites (7-30 kg og 30-100 kg) og fik 1000 stk. 7 kg´s grise fra den samme aftager hver syvende uge. I aftagerbesætningen blev alle søer vaccineret mod PCV2 og smågrisene blev ligeledes vaccineret mod PCV2 ved fravænning (4 uger gamle) ved forsøgets start. I forsøgsperioden blev 2 batch smågrise ikke vaccineret mod PCV2 for at monitorere konsekvensen af manglende vaccination. Under forsøget blev besætningen smittet med PRRS type 2.

Hver syvende uge igennem to år blev 10 grise på 45 kg og 10 grise lige før slagt blodprøvet og undersøgt for PCV2 via PCR. Blodprøverne blev udtaget tilfældigt. Resultaterne ses i tabel 1 nedenfor.

Gennemsnitlig mængde af PCV2 virus

Af tabellen ses, at der blev fundet PCV2 positive prøver fra de fleste batcher, der ikke var vaccineret. Der blev dog også fundet enkelte positive dyr trods vaccination. I maj 2010 blev der samtidig konstateret et PRRS udbrud der var aktivt til december 2010. Dette kan have influeret PCV2 infektionsniveauet og det positive fund i vaccinerede grise i maj 2010.

Konklusionen var, at selvom besætningen var fri for PCV2 ved forsøgsstart, så kunne besætningen testes positiv for PCV2 via PCR flere gange i løbet af perioden. Man bør derfor være forsigtig med at vurdere betydningen af PCV2 på baggrund af én enkelt serumprofil i en besætning. Resultaterne indikerer at PCV2 vaccination reducerer infektionsniveauet selv ved et akut PRRS udbrud, men at PCV2 vaccination ikke eliminerer PCV2 virus fra besætningen.

Anne Priebe Schmidt, august 2017
 

Ref. Kristensen et al, A two year follow-up study of the PCV2 status of a Danish pig herd that was initially assumed to be PCV2-free, Porcine Health Management 2015, 1:5.

 

 

Relateret indhold
Nyhed

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice 

Meet the experts

"Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhed

Krydsbeskyttelse ved vaccination mod Circovirus

Den mest udbredte form for kontrol af Circovirus (PCV 2) er vaccination af grise omkring fravænning. Flere besætninger vælger også at beskytte søerne med årlige eller halvårlige massevacccinationer.

Nyhed

HVAD HAR DE SIDSTE 10 ÅR LÆRT OS om PRRS immunologi?

For 6. gang blev der afholdt Internationalt PRRS symposium i USA, denne gang i Kansas City.

HJÆLP?